Biblija - prijevodi

Go down

default Biblija - prijevodi

Komentar by Meggy on 04.11.15 17:39

1. KAKO JE BOŽJA RIJEČ DOŠLA DO LJUDI

Jehova se u edenskom vrtu obraćao Adamu na ljudskom jeziku, i to vjerojatno na nekom drevnom obliku hebrejskog. Kasnije je svoje misli prenosio piscima Biblije koji su govorili hebrejski, primjerice Mojsiju, Samuelu i Davidu. Ti su ljudi Božje misli izrazili svojim riječima i na sebi svojstven način. Osim što su zapisivali riječi koje je izrekao Bog, oni su pisali i o tome kako se on ophodio s pripadnicima svog naroda, pri čemu su govorili o njihovoj vjeri i ljubavi, ali i o njihovim greškama i nevjernim postupcima. Svi ti zapisi uvelike koriste nama danas (Rim. 15:4 )

Budući da su se okolnosti mijenjale, Bog se nije obraćao ljudima samo na hebrejskom. Nakon što su se Izraelci vratili iz babilonskog izgnanstva, neki pripadnici Božjeg naroda u svakodnevnom su se govoru počeli služiti aramejskim jezikom. Jehova je možda htio ukazati na to da će do toga doći, pa je nadahnuo proroke Danijela i Jeremiju te svećenika Ezru da neke dijelove Biblije napišu na aramejskom.
Ezra 4 :8 - 6:18,7 : 12-26, Jeremija 19 :11, Danijel 2:4b- 7:28 izvorno su bili napisani na aramejskom.

Aleksandar Veliki kasnije je osvojio velik dio antičkog svijeta, pa je pučki grčki, odnosno koine, postao međunarodni jezik. Mnogi Židovi počeli su se služiti tim jezikom, pa su s vremenom hebrejske knjige svetih spisa bile prevedene na grčki. Taj prijevod, za koji se smatra da je djelo 72 prevoditelja, dobio je ime Septuaginta. To je prvi prijevod Biblije, a ujedno i jedan od najznačajnijih. * Budući da je na njemu radilo toliko prevoditelja, prijevod ima velike raznolikosti u stilu — neki su dijelovi prevedeni doslovno, a neki prilično slobodno. Ipak, Židovi koji su govorili grčki, a kasnije i kršćani, smatrali su Septuagintu Božjom Riječju.

Kad je Božji prvorođeni Sin došao na Zemlju, vjerojatno je govorio jezikom koji Biblija naziva hebrejskim (Ivan 19:20; 20:16; Djela 26:14). Po svemu sudeći, u hebrejskom jeziku koji se govorio u 1. stoljeću osjetio se utjecaj aramejskog, pa je Isus možda koristio i neke aramejske izraze. No znao je i drevni hebrejski, kojim su govorili Mojsije i proroci i koji se mogao svaki tjedan čuti u sinagogama prilikom čitanja svetih spisa (Luka 4:17-19; 24:44, 45; Djela 15:21). U Izraelu su se ujedno koristili grčki i latinski. Biblija ne otkriva je li Isus govorio i tim jezicima.

Isusovi prvi sljedbenici znali su hebrejski, no nakon njegove smrti njegovi su učenici govorili i druge jezike. ( Djela apostolska 6:1.) Budući da se kršćanstvo sve više širilo, većina kršćana počela se sporazumijevati na grčkom. Ustvari, evanđelja po Mateju, Marku, Luki i Ivanu, koja govore o Isusovim učenjima i životu, uglavnom su bila dostupna na grčkom. Stoga je velik broj učenika govorio grčki, a ne hebrejski. Poslanice apostola Pavla i druge knjige napisane pod Božjim nadahnućem također su bile napisane na grčkom.
Neki smatraju da je Matej svoje evanđelje napisao na hebrejskom te da je ono kasnije bilo prevedeno na grčki. Čak je moguće da ga je preveo sam Matej.

Vrijedi zapaziti da su pisci grčkih knjiga Biblije citate iz hebrejskih knjiga obično preuzimali iz Septuaginte. Ti su citati, koji su se katkad donekle razlikovali od izvornog hebrejskog teksta, danas dio Božje Riječi. Drugim riječima, prijevodi nesavršenih ljudi uvršteni su u tu knjigu čije je pisanje nadahnuo Bog, koji nijedan narod ni jezik ne uzdiže nad drugim. (Djela apostolska 10:34.)

Ovaj kratak povijesni pregled pokazuje da Jehova mijenja način na koji komunicira s ljudima u skladu s trenutnim okolnostima i potrebama. On nas ne prisiljava da naučimo neki određeni jezik kako bismo ga upoznali i saznali koji je njegov naum. ( Zahariju 8:23; Otkrivenje 7:9, 10.) Jehova je nadahnuo pisanje Biblije, no dopustio je njenim piscima da njegove misli zapišu svojim riječima.

_________________
יהוה אדנינו מה אדיר שמך בכל הארץ ( psalam 8 : 9 ) flower
אשרי מי שבא בשם יהוה
ne postoji jedan Bog, Bog JE jedan !
Meggy
Meggy

Broj postova : 183
Registration date : 2012-09-14

Na vrh Go down

default Re: Biblija - prijevodi

Komentar by Meggy on 04.11.15 17:42

2. BOG JE SAČUVAO SVOJU PORUKU

Jesu li različiti jezici i manja odstupanja u prijevodima otežali Bogu da objavi ljudima svoju poruku? Nisu. Naprimjer, Biblija sadrži vrlo malo riječi i izraza koje je Isus izrekao na jeziku kojim je inače govorio (Mat. 27:46; Mar. 5:41; 7:34; 14:36). Ipak, Jehova se pobrinuo za to da Isusova učenja budu prevedena na grčki, a s vremenom i na druge jezike. Tijekom godina Židovi i kršćani neprestano su prepisivali biblijske rukopise, tako da su sveti spisi ostali sačuvani. Ti su prijepisi bili prevedeni na velik broj jezika. Ivan Zlatousti, koji je živio krajem 4. i početkom 5. stoljeća, kazao je da su u njegovo vrijeme Isusova učenja bila prevedena na jezike kojima su govorili Sirijci, Egipćani, Indijci, Perzijanci, Etiopljani i nebrojeni drugi narodi.

Budući da je Biblija bila dostupna na brojnim jezicima, izjalovila su se nastojanja onih koji su je htjeli uništiti. Među njima je bio i rimski car Dioklecijan, koji je 303. godine naredio da se spale svi primjerci Biblije. Oni koji su prevodili Bibliju i nastojali prenijeti ljudima njenu poruku kroz čitavu su povijest nailazili na žestoko protivljenje. Naprimjer, u 16. stoljeću Englez William Tyndale počeo je prevoditi Bibliju s hebrejskog i grčkog na engleski te je jednom učenom čovjeku kazao: “Ako me Bog sačuva na životu, pobrinut ću se da za nekoliko godina mladić za plugom više zna o Svetom pismu nego ti.” Tyndale je morao pobjeći iz Engleske kako bi dovršio i tiskao svoj prijevod. Premda su se svećenici svim silama trudili ne bi li pronašli i spalili sve primjerke Tyndaleove Biblije, taj se prijevod počeo naveliko umnažati i širiti među ljudima. Tyndale je na koncu bio izdan te zadavljen i spaljen na lomači. No njegova se Biblija nastavila koristiti. Ustvari, Tyndaleov prijevod uvelike je pomogao prevoditeljima koji su radili na glasovitom prijevodu King James. ( 2. Timoteju 2:9.)

Istina, neki drevni prijepisi biblijskih knjiga koji su do danas ostali sačuvani sadrže manje greške te među njima postoje manje razlike. No bibličari su usporedili i podrobno proučili na tisuće fragmenata, rukopisa i drevnih prijevoda. Njihova su istraživanja potvrdila da ogromna većina biblijskih redaka odgovara onom što je pisalo u izvornim rukopisima. Malobrojni reci za koje se ne može s potpunom sigurnošću potvrditi da odgovaraju izvorniku ne mijenjaju glavnu poruku Biblije. Otkrića do kojih su bibličari došli proučavajući drevne rukopise jamče onima koji iskreno tragaju za biblijskom istinom da se ono što danas piše u Božjoj Riječi podudara sa svetim spisima koji su nastali pod Jehovinim nadahnućem (Iza. 40:8).

Usprkos žestokom protivljenju Jehova se pobrinuo da njegova Riječ postane najprevođenija knjiga u povijesti ljudskog roda. Čak i danas, kad mnogi ljudi u biti ne vjeruju u Boga, Biblija je jedna od najprodavanijih knjiga na svijetu te je u cijelosti ili djelomično dostupna na više od 2 800 jezika. Nijedna se knjiga po svojoj raširenosti i dostupnosti ne može mjeriti s Biblijom. Biblijski prijevodi razlikuju se po razumljivosti i točnosti, no iz gotovo svih njih moguće je saznati osnovnu poruku Biblije, koja ljudima pruža nadu i nudi im spasenje.

_________________
יהוה אדנינו מה אדיר שמך בכל הארץ ( psalam 8 : 9 ) flower
אשרי מי שבא בשם יהוה
ne postoji jedan Bog, Bog JE jedan !
Meggy
Meggy

Broj postova : 183
Registration date : 2012-09-14

Na vrh Go down

default Re: Biblija - prijevodi

Komentar by Meggy on 04.11.15 17:48

3. PRIJEVOD KOJI VELIČA BOŽJE IME

Izučavatelji drevnih hebrejskih rukopisa, primjerice Svitaka s Mrtvog mora, ponekad se iznenade kad vide koliko se često u njima nalazi tetragram — Božje ime zapisano u obliku četiri hebrejska suglasnika. Božje ime ne nalazi se samo u tim drevnim hebrejskim rukopisima nego i u nekim primjercima grčke Septuaginte koji su nastali između 2. stoljeća pr. n. e. i 1. stoljeća n. e.

Premda je sasvim jasno da je Božjem imenu mjesto u Bibliji, mnogi prijevodi u potpunosti izostavljaju to sveto ime. Naprimjer, samo dvije godine nakon što je izdan prijevod Novi svijet grčkih knjiga Biblije objavljeno je revidirano izdanje prijevoda American Standard Version. U tom izdanju, koje je objavljeno 1952, izostavljeno je Božje ime, što je u potpunoj suprotnosti s odlukom koju je donijelo uredništvo prijevoda American Standard Version iz 1901. Zašto se to dogodilo? U predgovoru piše: “Upotreba bilo kojeg vlastitog imena za jednog jedinog Boga (...) posve je neumjesna za kršćansku crkvu.” Takav su stav usvojili i drugi prevoditelji, pa je u mnogim prijevodima na engleski i druge jezike izostavljeno Božje ime.

Zašto je važno sadrži li neki prijevod Božje ime ili ga ne sadrži? Dobar prevoditelj zna koliko je važno razumjeti što je autor nekog djela htio postići jer to uvelike utječe na njegov prijevod. Postoji mnoštvo biblijskih redaka koji pokazuju koliko je važno znati Božje ime i svetiti ga (2. Mojs. 3:15; Psal. 83:18; 148:13; Iza. 42:8; 43:10; Ivan 17:6, 26; Djela 15:14). Jehova Bog, autor Biblije, potaknuo je njene pisce da bez ustezanja koriste njegovo ime. (Ezekijela 38:23.) Prevoditelji koji izostavljaju Božje ime, iako se ono na tisuće puta spominje u drevnim rukopisima, pokazuju da ne poštuju autora Biblije.

Danas imamo još više dokaza za to da Božje ime treba ostati zapisano u Bibliji. U revidiranom engleskom izdanju prijevoda Novi svijet iz 2013. Božje se ime nalazi na 7 216 mjesta, dakle na šest mjesta više nego u izdanju iz 1984. Pet od njih nalazi se u 1. Samuelovoj 2:25; 6:3; 10:26; 23:14, 16. U te je retke vraćeno prvenstveno zato što se ondje nalazi u Svicima s Mrtvog mora, koji su napisani više od 1 000 godina prije hebrejskog masoretskog teksta. Šesto mjesto nalazi se u Sucima 19:18. Onamo je Božje ime vraćeno na temelju dodatnog istraživanja drevnih rukopisa.

Pravim je kršćanima značenje Božjeg imena iznimno važno. Odbor za prevođenje Biblije Novi svijet zaključio je da je Božje ime zapravo uzročni oblik hebrejskog glagola havah te da znači “onaj koji čini da postane”. U našim publikacijama značenje Božjeg imena prije se povezivalo s 2. Mojsijevom 3:14, gdje piše: “Postat ću što god poželim postati.” Zbog toga se, kao što pokazuje bilješka za taj redak, smatralo da Božje ime zapravo znači da sam Bog postaje sve što je potrebno kako bi ispunio svoja obećanja. No u dodatku A4 revidiranog engleskog prijevoda Novi svijet iz 2013. objašnjeno je: “Premda se može reći da ime Jehova obuhvaća tu misao, ono ne ukazuje samo na činjenicu da Bog postaje sve što god poželi postati. Božje ime ukazuje i na činjenicu da Bog može učiniti da sve što je on stvorio — živo i neživo — postane što je god potrebno kako bi ispunio svoj naum.”

Jehova prouzročuje da ono što je stvorio postane i učini što god on poželi. U skladu sa značenjem svog imena, Bog je prouzročio da Noa sagradi arku, da Besalel postane vješt majstor, da Gideon porazi svoje neprijatelje te da Pavao postane apostol narodima. Božji narod svjestan je toga da je Božje ime izuzetno značajno. Stoga Odbor za prevođenje Biblije Novi svijet nipošto nije htio umanjiti važnost tog imena tako da ga izostavi iz Biblije.

Prijevod Novi svijet dostupan je na više od 130 jezika. Svako od tih izdanja veliča Božje ime tako što ga navodi na mjestima koja mu pripadaju. (Malahiju 3:16.) Za razliku od toga, u većini suvremenih prijevoda Biblije Božje je ime izostavljeno i zamijenjeno nekom titulom, primjerice “Gospodin”, ili imenom nekog drugog boga. To je jedan od glavnih razloga zbog kojih je Vodećem tijelu Jehovinih svjedoka veoma važno da što većem broju ljudi omogući da čitaju Bibliju koja veliča Božje ime.

_________________
יהוה אדנינו מה אדיר שמך בכל הארץ ( psalam 8 : 9 ) flower
אשרי מי שבא בשם יהוה
ne postoji jedan Bog, Bog JE jedan !
Meggy
Meggy

Broj postova : 183
Registration date : 2012-09-14

Na vrh Go down

default Re: Biblija - prijevodi

Komentar by Meggy on 04.11.15 17:53

4. TOČAN I RAZUMLJIV PRIJEVOD

Prevesti englesko izdanje prijevoda Novi svijet na druge jezike nije bilo nimalo lako. Naprimjer, u prijašnjim izdanjima prijevoda Novi svijet koristila se hebrejska riječ “šeol” u recima kao što je Propovjednik 9:10. Prijevod engleskog teksta prijašnjeg izdanja glasi: “Nema rada ni razmišljanja ni znanja ni mudrosti u šeolu, u koji ideš.” U engleskom jeziku izraz “šeol” nije bio neuobičajen jer se koristio i u nekim drugim prijevodima Biblije. No mnogi prevoditelji koji su Bibliju Novi svijet prevodili na druge jezike naišli su na sljedeći problem: Izraz “šeol” većini je ljudi nepoznat, u nekim ga jezicima nema u rječnicima, a nekim ljudima čak zvuči kao da je riječ o kakvoj geografskoj lokaciji. Stoga je bilo odobreno da se izraz “šeol” i njegova grčka istoznačnica “had” prevedu jasnijom, a i dalje točnom riječju “grob”.

U prijašnjim engleskim izdanjima hebrejska riječ nefeš i grčka riječ psykhé bile su dosljedno prevedene engleskom riječju koja znači “duša”. No takav je način prevođenja u drugim jezicima stvarao probleme. Zašto? Izrazi koji se u tim jezicima odnose na dušu mogu čitatelje navesti na zaključak da je duša neki nematerijalni dio čovjeka, pa bi korištenje tih izraza u Bibliji moglo podržavati pogrešno vjerovanje da je duša neka vrsta duha, a ne sam čovjek. Stoga je bilo odobreno da se hebrejska i grčka riječ za dušu prevode prema kontekstu, i to u skladu sa značenjima navedenima u dodatku engleskog prijevoda Novi svijet — izdanje s bilješkama i dodacima. Najvažnije je bilo da čitatelji odmah razumiju ono što piše u Bibliji, a prijevodi nekih izraza koji bi mogli biti od pomoći pri razumijevanju biblijskog teksta uglavnom su bili stavljeni u bilješke.

Pitanja prevoditelja pokazala su kako postoji mogućnost da još neki izrazi ili dijelovi biblijskog teksta budu pogrešno shvaćeni. Stoga je Vodeće tijelo u rujnu 2007. odobrilo reviziju engleskog prijevoda Novi svijet. Tijekom revidiranja razmotrile su se tisuće pitanja koja su prevoditelji Biblije poslali u glavno sjedište. Zastarjeli engleski izrazi bili su zamijenjeni suvremenima te je bio uložen velik trud kako bi prijevod bio jasan i razumljiv, a ipak točan. Primjenjujući prijevodna rješenja koja su upotrijebljena u izdanjima Biblije Novi svijet na drugim jezicima braća su “izoštrila”, odnosno poboljšala engleski prijevod (Izr. 27:17).

_________________
יהוה אדנינו מה אדיר שמך בכל הארץ ( psalam 8 : 9 ) flower
אשרי מי שבא בשם יהוה
ne postoji jedan Bog, Bog JE jedan !
Meggy
Meggy

Broj postova : 183
Registration date : 2012-09-14

Na vrh Go down

default Re: Biblija - prijevodi

Komentar by Sponsored content


Sponsored content


Na vrh Go down

Na vrh


 
Permissions in this forum:
Ne možete odgovoriti na teme ili komentare u ovom forumu